Date privind clădirea certificată

Informatii necesare:

 • Adresa clădirii;  
 • Categoria clădirii:  ex.:Cladire de locuit cu mai multe apartamente (bloc);                                                
 • Regim de înălţime: ex.: S+P+3 ;                                         
 • Anul construirii;
 • Scopul elaborării certificatului energetic:…….;
 • Date despre subsol: uscat, inundat/inundabil de la canalizare, posibilitate acces instalație;           
 • Usa intrare este sau nu, prevazuta cu sistem automat de inchidere, este sau nu lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare;    
 • Date despre ferestre/usi: in stare bună/proasta, lipsa sau sparte, garnituri etansare;
 • Corpuri statice(radiatoare): sunt/nu sunt dotate cu armaturi de reglaj functionale/nefunctionale;
 • Corpurile statice(radiatoare): au fost/nu au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire sau in ultimii trei ani;
 • Coloanele de incalzire sunt/nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale/nefunctionale;
 • Exista contor general de caldura pentru incalzire si/sau apa calda;
 • Stare tencuiala exterioara: buna sau cazuta partial;
 • Pereţii exteriori: uscati/umezi, condens;
 • Terasa/Acoperis: buna sau degradata, cu infiltratii;
 • Cosuri de fum: daca da, au fost curatate in ultimii 2 ani;
 • Sistem de ventilare: fara sau cu ventilare naturala/mecanica;
 • Dimensiuni ferestre si usi si tip (lemn, PVC);
 • Dimensiuni camere (releveu cadastru, plan proiect sau anexa contract ICRAL);
 • Plan cadastru, amplasare fata de nord;
 • Inaltime camere;
 • Structura pereti (caramida, BCA, beton, polistiren, etc) si ce grosimi;
 • Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor;

 

 Sursă proprie, cu combustibil:

 •  Centrală termică
 •  Termoficare – punct termic central
 •  Termoficare – punct termic local
 •  Altă sursă sau sursă mixtă:

 

Tipul sistemului de încălzire:

 •  Încălzire locală cu sobe;
 •  Încălzire centrală cu corpuri statice;
 •  Încălzire centrală cu aer cald;
 •  Încălzire centrală cu planşee încălzitoare;

 Alt sistem de încălzire:

 • Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:
 • Numărul sobelor:
 • Tipul sobelor,
 • Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor:
 • Aria planşeului încălzitor :  … m2
 • Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare;
 • Racord la sursa centralizată cu căldură:                         racord unic,

                                                     multiplu:                        puncte,

 • Contor de căldură:        
  • tip contor                   ,
  • anul instalării              ,
  • existenţa vizei metrologice              ;
 • Elemente de reglaj termic şi hidraulic:
  • la nivel de racord                            ,
  • la nivelul coloanelor                       ,
  • la nivelul corpurilor statice  armaturi de reglaj;
 • Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite        m  
 • Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
 • Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

 Din sursă centralizată,

 Centrală termică proprie,

 Boiler cu acumulare,

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

 Preparare locală pe plită,

 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                        

 • Puncte de consum a.c.m.:                    
 • Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:        WC:     lavoare:       baterii :      spalatoare       
 • Racord la sursa centralizată cu căldură:    _    racord unic,

                                                     multiplu:         puncte,         

 • Conducta de recirculare a a.c.m.:          
  •  funcţională;
  •  nu funcţionează;
  •  nu există;
 • Contor de căldură general:        
  • tip contor                  ;
  • anul instalării              ;
  • existenţa vizei metrologice              ;
 • Debitmetre la nivelul punctelor de consum:          
  • nu există;
  • parţial;
  • peste tot;
 • Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite         m
 • Tip iluminat:
  • fluorescent;         
  • incandescent;              
  • mixt;
 • Starea reţelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
  • bună;
  • uzată;
  • date indisponibile;
 • Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ ……… W